Hrabri telefon za djecu

Hrabri telefon za djecu je mjesto gdje djeca mogu govoriti o svojim osjećajima, situacijama koje ih čine zbunjenima te situacijama zbog kojih stječu dojam da se njihova prava krše na bilo koji način. Linija je prvenstveno namijenjena djeci koja osjećaju da ih netko iz njihove okoline na bilo koji način zlostavlja ili zanemaruje.

dinamika provedbe:
Svakim radnim danom u vremenu od 9 do 20 sati linija je otvorena na besplatnom broju telefona za nazivatelje 116 111. U prosjeku linija dnevno zaprimi 5-10 poziva koji ulaze u statističku obradu (savjetodavni, informativni i pozivi šutnje) a isti se, prema statističkim podacima, primarno tiču problematike zlostavljanja i zanemarivanja djece. Na liniji dežuraju volonoteri koji se raspoređuju prema dnevnim smjenama u trajanju od 3 do 4 sata.

savjetovatelji:
volonteri – studenti završnih godina humanističkih fakulteta (psihologija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski) posebno educirani iz područja vještina telefonskog savjetovanja, uključeni u kontinuiranu doedukaciju i supervizi

aktivnosti:

  • savjetovanje
  • informiranje
  • obavještavanje nadležnih i suradničkih institucija (CZSS, policija, škole, vrtići, MZSS, MZOŠ) o sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta

razina provedbe:
nacionalna