Hrabri telefon za mame i tate

Hrabri telefon za mame i tate je mjesto gdje roditelj može razgovarati o svim nedoumicama vezanim uz pozitivan psihosocijalni razvoj djeteta. Linija je mjesto gdje roditelj može očekivati podršku i savjet s područja kompetentnog roditeljstva, poboljšanja komunikacije s djetetom ili mladom osobom unutar obitelji, kako razgovarati s djetetom o razvodu, svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djeteta te ostalih područja usko vezanih uz zaštitu djetetovih potreba i prava, ali i odgovornosti.

dinamika provedbe:

Svakim radnim danom u vremenu od 9 do 20 sati linija je otvorena na besplatnom broju telefona za nazivatelje 0800 0800. U prosjeku linija dnevno zaprimi 10-15 poziva koji ulaze u statističku obradu (savjetodavni, informativni i pozivi šutnje) a isti se, prema statističkim podacima,  primarno tiču problematike obiteljskih odnosa. Na liniji dežuraju volonteri koji se raspoređuju prema dnevnim smjenama u trajanju od 3 do 4 sata.

savjetovatelji:

volonteri – studenti završnih godina humanističkih fakulteta (psihologija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski) posebno educirani iz područja vještina telefonskog savjetovanja , uključeni u kontinuiranu doedukaciju i superviziju.

aktivnosti:

  •     savjetovanje
  •     informiranje
  •     obavještavanje nadležnih i suradničkih institucija (CZSS, policija, škole, vrtići, MZSS, MZOŠ) o sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta

razina provedbe:

    nacionalna