O nama

Hrabri telefon je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1997. a registrirana 2000. godine.  Organizacija je osnovana s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, ali i rada na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

U svojem radu Hrabri telefon se vodi načelima:

  • dostupnosti (sve aktivnosti i usluge su besplatne za krajnje korisnike); 
  • povjerljivosti (informacije o korisnicima se koriste isključivo za statističke obrade i analize i nisu dostupne javnosti) te
  • najboljih interesa djeteta (savjetovanje i podrška usmjeravane su ovim načelom).

Također, u svakodnevnom radu organizacija je ulagala trud i napore u postizanje i poticanje pozitivnih promjena u društvu, ali u vlastiti rast i napredak u pogledu stručnih standarda kvalitete u pružanju usluga krajnjim korisnicima. Do sada se više od 800 volontera uključilo u rad Hrabrog telefona.

Kroz 20 godina rada, djelatnost udruge se proširila te danas provodimo devet programa i više projekata, na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Ako želite znati više o radu udruge, posjetite našu službenu stranicu udruge

Draga djeco i tinedjžeri,

Hrabri telefon je 1997. godine počeo s radom upravo zbog vas! Na našim stranicama saznajte više o tome kako nas možete nazvati, u koje se aktivnosti možete uključiti te naučite više o temama koje vas zanimaju.

Stranica za djecu u dobi do 12 godina dostupna je na linku:

https://djeca.hrabritelefon.hr,

dok smo svima onima u dobi do 18 godina namijenili poseban dio stranice na linku:

https://tinejdzeri.hrabritelefon.hr/.